Lavander ailesi olarak imkanlarımızı verimli bir şekilde kullanarak çevreye ve topluma karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Dezavantajlı gruplardan kırsal alanlarda yaşayan kadınlara yönelik istihdam alanları oluşturarak, bu grupların refah seviyelerini arttırmak.

Yöre halkının çalışma hayatına daha çok katılımının sağlanması ile sosyalleşmesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Çocuk işçi çalıştırmamak ve çeşitli burs ve yardımlarla çocukların eğitimlerine ayni ve nakdi katkılar sağlamak.

Lavander ailesi olarak imkanlarımızı verimli bir şekilde kullanarak çevreye ve topluma karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.